TÄLLÄ SIVUSTOLLA KÄYTETÄÄN EVÄSTEITÄ

 

 

Jesus messias sanoo: jälkeenmuutosharkitkaa ja uskokaa evankeliumi


[Mark 1:15]  jälkeenmuutosharkitkaa ja uskokaa evankeliumi

[jakeesta Apt. 26:20 ] jälkeenmuutosharkita ja palata luokse elohimin arvoisia jälkeenmuutosharkinnan tekoja tekevinä

[Joh. 20:31] ja nämä on-kirjoitettu, jotta uskoisitte että Jesus on messias poika elohimin ja jotta uskovina olisi teille elämä nimessänsä

[jakeesta 2.Kor 5:19] elohim oli messiaassa

 [Joh. 14:6] Sanoo hänelle Jesus: minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan ihminen tule luo isän jos ei läpi minun

[jakeesta Joh. 1:17] se toora läpi Mošen annettiin, sulous ja totuus läpi Jesus messiaan ilmaantui

[Joh. 3:16-18] Sillä niin rakasti elohim maailmaa niin-että poikansa yksöisen antoi, jotta kukaan uskova häneen ei hukkaantuisi vaan olisi hänelle elämä iäinen. Sillä ei lähettänyt elohim poikaansa maailmaan jotta tuomitsisi maailman vaan jotta vapahdettaisiin maailma hänen lävitseen. Uskovaa häneen ei tuomita ja ei-uskova jo on-tuomittu, koska ei ole-uskonut elohimin yksöisen pojan nimeen

 [Joh. 5:28-29] älkää ihmetelkö tätä että tulee hetki jossa kaikki ne haudoissa kuulevat äänenhänen ja menevät, hyviä tehneet ylösnousemukseen elämän, huonoja tehneet ylösnousemukseen tuomion

[jakeesta 2.Kor. 5:10] sillä kaikkien meidän ilmetä pitää edessä messiaan oikeusistuimen

Jesus messias sanoo:

[Apt. 26:18] palaamaan pois pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta luokse elohimin vastaanottamaan päästön hairahduksista ja osan pyhitetyissä uskolla minuun

[Joh. 3:3-6] Vastasi Jesus ja puhui hänelle: amen amen sanon sinulle, jos ei ihminen synny ylhäältä ei voi nähdä kuningaskuntaa elohimin. Sanoo hänelle Nakdimon: kuinka voi ihminen syntyä vanha oleva ei voi kohtuun äitinsä toistamiseen tulla ja syntyä. Vastasi Jesus: amen amen sanon sinulle jos ei ihminen synny vedestä ja hengestä ei voi tulla kuningaskuntaan elohimin, syntynyt lihasta liha on ja syntynyt hengestä henki on

[Joh. 3:35-36] isä rakastaa poikaa ja kaiken on-antanut kädellehänen. On uskovalle poikaan elämä iäinen ja tottelematon pojalle ei näe elämää vaan elohimin viha pysyy päällähänen

[Apt. 2:37-38] ja kuulleina heitä-pisti sydämessä ja puhuivat Kefalle ja jääneille lähettiläille: mitä teemme miehet veljet. Ja Kefa sanoi heille: jälkeenmuutosharkitkaa ja kastattukoon kukin te nimelle Jesus messiaan päästöön hairahdusten ja saatte antimen hengen pyhän

[jakeesta Matt. 7:12] ] kaikki siis mitä tahtoisitte että tekisivät teille ihmiset siten ja te tehkää heille

Jesus messias sanoo:

[Matt. 7:20-21] Hedelmistäheidän tiedätte heidät. Ei jokainen sanova minulle hallitsija hallitsija, tule kuningaskuntaan taivaiden, vaan se tekevä tahdon isäni taivaissa

[Matt. 22:37] Rakasta Jhwh:a, elohimiasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi

[jakeesta Matt. 22:39] Rakasta lähimmäistäsi kuin sinua

Jesus messias sanoo:

Matt. 11:28-30] Tulkaa luokseni kaikki uupuneet ja kuormitetut ja minä annan-levätä teidän. Nostakaa ikeeni päällenne ja oppikaa minusta että lauhkea olen ja nöyrä sydämeltä ja löydätte levon sieluillenne, sillä ikeeni sopiva ja kuormani kevyt on.

[Room. 12:21] älä tule-voitetuksi pahalta, vaan voita hyvässä paha

Jesus messias sanoo:

[jakeista Joh. 8:31-36] Jos te pysytte sanassani totisesti oppilaitani olette ja tiedätte totuuden ja totuus vapauttaa teidät. Vastasivat hänelle: siementä Avrahamin olemme ja ei-yhdellekään me-ole-olleet-orjina koskaan, kuinka sinä sanot että vapaat tulette. Vastasi heille Jesus: amen amen sanon teille että jokamies tekevä hairahduksen orja on hairahduksen ja orja ei pysy talossa iäisyyteen, poika pysyy iäisyyteen. Jos siis poika teidät vapauttaa tosiaan vapaat olette

[Heb. 9:27-28 Ja niinkuin on-asetettu ihmisille kerran kuolla ja jälkeen tämän tuomio, täten ja messias kerran uhrattiin kantaakseen monien hairahdukset / toisen kerran / irrallaan hairahduksesta / on-näyttäytyvä / häntä hartaasti-odottaville vapahdukseksi

[Matt. 7:24-27, Toivo Koilon käännös] Sen vuoksi on jokainen joka kuulee nämä sanani ja tekee niitten mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen joka rakensi talonsa kalliolle. Rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä taloa vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli perustettu kalliolle. Mutta jokainen joka kuulee nämä sanani eikä tee niitten mukaan, on verrattava tyhmään mieheen joka rakensi talonsa hiekalle. Rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä taloa vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri

[jakeesta Matt. 28:20] Opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä käskin teille

[Jaak. 1:22-24] Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita pettävinä itseänne.
Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan;
sillä hän katseli itseään, on lähtenyt pois ja unohti heti, millainen hän oli.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oletko pahoillasi tekemistäsi hairahduksista ja tahdotko lopettaa hairahdusten tekemisen? Jos jälkeenmuutosharkitset ja uskot Jesus messiaaseen, niin kastatu Jesus messiaan nimeen. Älä tee vääriä ja huonoja tekoja, älä tee hairahduksia. Tee oikein. Jos lankeat tekemään hairahduksen [synnin], niin jälkeenmuutosharkitse sitä hairahdusta ja tunnusta se.

Uudesta testamentista voi huomata että uskovat keräytyivät [kokoontuivat] usein uskovien kodeissa.

Eräs veli opettaa: 'Kaikki eivät todellakaan ole evankelistoja eivätkä apostoleja'.

[Seuraavasta lauseesta lähtien Raamatun lainaukset ovat enimmäkseen vuoden 1938 käännöksestä, mutta joihinkin niistä on tehty pieniä korjauksia.]

[ 1. Tess 4:11-12 ] ja katsomaan kunniaksenne, että elätte-hiljaista-elämää ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne, niinkuin olemme teitä käskeneet, että vaelluksessanne olisitte säädylliset ulkopuolella olevia kohtaan

[1. Tess. 4:11] and to be aspiring to lead a quiet life and to be practicing your own [thing] and to be working with your hands, just as we commanded you

[2. Tess. 3:10-12] sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä. sillä me olemme kuulleet, että muutamat teidän keskuudessanne vaeltavat kurittomasti, eivät tee työtä, vaan puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu. semmoisia me käskemme ja kehoitamme läpi hallitsijamme Jesus messiaan, tekemään työtä hiljaisuudessa, syömään omaa leipäänsä.

[Tiit. 2:4-5] voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa, olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia, ettei elohimin sana pilkatuksi tulisi


[Room. 13:1] jokainen sielu olkoon esivalloille alamainen. sillä ei ole valtaa paitsi alla elohimin, ja ne vallat jotka ovat, alla elohimin asetetut ovat

[Gal 5:16-25] Minä sanon: vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
Sillä liha himoitsee henkeä vastaan, ja henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
Mutta jos hengellä kuljetetaan-teitä, niin ette ole tooran alla.
Ja lihan työt ovat ilmeiset, joita ovat aviorikos, haureus, saastaisuus, irstaus,
epäelohiminpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eripurat, harhaopit,
kateus, murhat, juopottelut, rellestykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista tekevät, eivät peri elohimin kuningaskuntaa.
Ja hedelmä hengen on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, hyvänsuopuus, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä
sellaista vastaan ei ole toora.
Ja ne, jotka [ovat] sen messiaan, ristiinnaulitsivat lihansa himoineen ja haluineen.
Jos elämme hengellä, hengellä myös vaeltakaamme.

[jakeesta Heb 5:9] tuli hän iäisen vapahduksen aikaansaajaksi niille kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,

[1.Kor .6:18] Paetkaa haureutta. Kaikki hairahdus, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja hairahtuu omaan ruumiiseen.

[jakeista Ef. 2:8-10] suloudella te olette vapahdetut läpi [sen] uskon ja tämä ei teistä - elohimin lahja
ei töistä, ettei kukaan kerskaisi.
Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut messiaassa Jesuksessa hyviä töitä varten, jotka elohim on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme

[Room. 6:15-16] Kuinka siis on? Saammeko hairahtua, koska emme ole tooran alla, vaan sulouden alla? Ei suinkaan.
Ettekö tiedä, että jolle antaudutte palvelijoiksi kuuliaisuuteen, palvelijoita olette [sille], jolle olette-kuuliaisia, joko hairahduksen [palvelijoita] kuolemaan tai kuuliaisuuden [palvelijoita] vanhurskauteen.

[1.Piet. 1:17] ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee mukaan itsekunkin teon, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika,

[Matt. 10:28 ] älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun ja ruumiin hukuttaa helvettiin.

[Room. 11:22] Katso siis elohimin hyvyyttä ja ankaruutta, ankaruutta langenneita kohtaan, ja hyvyyttä sinua kohtaan, jos hyvyydessä pysyt, muutoin myös sinut hakataan irti.

[1. Kor. 14:26] Miten sitten on veljet. kun keräydytte on kullekin teille laulu, on opetus, on kieli, on ilmestys, on selitys

arvoisesti:

[Fil 1:27 ] only worthily of the good news of the messiah conduct you yourselves, that, whether having come and seen you, whether being absent I may hear of the things concerning you, that you stand fast in one spirit, with one soul, striving together for the faith of the good news,


[Ef. 4:1] call upon you, then, do I -- the prisoner of the lord -- to walk worthily of the calling with which you were called


[1.Thess 2:12] for your walking worthily of elohim, who is calling you to his own kingdom and honor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vähäinen hapatin hapattaa koko taikinan

Mielestäni uskovien pitäisi luopua sellasista opetuksista jotka ovat vastoin tai viereen Jesus messiaan opetusta. Mielestäni vaikuttaa siltä että tänä päivänä monet opettajat eivät opeta vanhurskauttamisesta, kuuliaisuudesta, teoista ja Jesus messiaan käskyjen ja sanojen pitämisestä Raamatun mukaan. Kehotankin sinua tutkimaan mitä Uudessa testamentissa sanotaan myös niistä.

Mielestäni suomenkielisellä armo käsitteellä on sellaista merkityssisältöä jota ei ole ivritin [eli hebrean] sanalla chen ja kreikan sanalla kharis, mielestä sanat chen ja kharis pitäisi kääntää sanalla sulous, eikä sanalla armo. Mielestäni vauvojen kastaminen ei ole Raamatun opin mukaista. Mielestäni mm. vartiotorniseuran oppi, mormonismi, nk. menestysoppi ym. Kenneth H:n opit, roomalaiskatolisuus, ortodoksisuus ja luterilaisuus ovat harhaoppeja.   Mielestäni pyhän hengen täyteys on tärkeää, enkä väheksy myöskään armolahjoja, mutta mielestäni helluntalaisuudessa ja nk. karismaattisuudessa painotetaan liikaa armolahjoja. Jos julistuksessa painotetaan armolahjoja, mutta julistetaan liian vähän tai ei ollenkaan eräistä muista tärkeistä asioista, joita Raamatussa opetetaan, niin mielestäni sellainen julistus ei ole eheän [terveen] opin mukaista. Arvelen myös että joidenkin eksyttävien julistajien voimavaikutukset eivät ole pyhästä hengestä, vaan eksyttävistä hengistä joillain saattaa olla mukana myös sielullista kiihkoa. Mielestäni myös joidenkin sellaisten opettajien opetuksessa, jotka opettavat sisäistä eheytymistä, on harhaoppisia opetuksia mukana. Tahtoisin myös varottaa uskovia paholaisen kavalista juonista, sekä myös tämän maailman viisaudesta, ja humanismistisesta, sosialistisesta, kultturimarxistisesta ja feministisestä propagandasta. Vaikuttaa siltä että monet tämänpäivän ihmiset ovat aika sinisilmäisiä eivätkä kunnolla osaa varoa valheita ja paholaisen kavalia juonia.

[Ef. 4:14, v. 1938 käännös] ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;


[2.Tim. 4:3] sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan syyhyävinä kuuloltaan haalivat itselleen opettajia
Lue myös mm. seuraavat Raamatun lauseet, ne voivat avata silmäsi, koska monissa niistä varotetaan eksymisestä ja eksytyksistä: Jer. 2:13, 4:22,5:31, 6.luku, 8:8,23. luku, 50:6-8, Hes. 3, Sef.3, Matt. 7:21-29, 13:36-50,15:13-14, 16:6-12, 25. luku, Mark. 7:6, 12:24, Luuk. 6:43-49, 13:23-30, Joh. 12:47-50 [huom. oikea käännös 12:47ssä vapahtamaan), 14.luku, Apt. teot 15. luku, Fil. 1:27, 3:11-14, 1.Tim. 6:3-20, 2.Tim.3:1-5, 4:3-5, Tiit.1:9-16, 2:1, Ef. 2:8-10 [huom. sulous, vapahdetut ], Ef. 4:14, 1.Kor.4:6, 5:6-7, 2.Kor 2:17, 11:2-15, 13:5, Gal. 1:6-8 [huom. Gal. 1:6:ssa sulous] , Room. 3:28-31, 11:6 [huom. sulous], 1. Joh. kirje 2:1-6, 3:6-18, 5:3, 2. Joh. 1:9-11,Juud. kirje 1:4-21 [huom. 1:4 ssä sulous], Hebr. 4:12-13, 1.Piet. kirje 4:17-19, 2. Piet. 2. luku, 2.Tess. 2:12, Ilm. 17. ja 18. luvut, Jaak. 2.luku [huom käännösvirhe jakeessa 2:18, jakeen loppuosa:... näytä minulle uskosi teoistasi ja näytän sinulle teoistani uskoni ]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Fil 1:2] sulous teille ja šalom elohimiltä isältämme ja hallitsija Jesus messiaalta.

Näillä sivuilla olevia tekstejä saa kopioida ja käyttää vapaasti. Näillä sivuilla ei pyritä noudattamaan suomen kielen kielioppisääntöjä. Aluksi oli tarkoitus kirjoittaa kaikki sanat ilman isoja alkukirjaimia, koska ivritin eli hebrean kielessä ei ole isoja alkukirjaimia, mutta myöhemmin tekstiin on lisätty isoja alkukirjaimia. Termi elohim on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella, sillä se ei ole nimi.
Tässä tekstissä on käytetty termiä elohim koska termiä jumala on kuulemma käytetty jonkin pakanallisen elohimin nimenä.